Selebrasyon ng Buwan ng Wika 2022

Malugod namin kayong iniimbitahan sa pagdiriwang ng Food for Hungry Minds ng Buwan ng Wika sa ika-26 ng Agosto 2022, alas-9 ng umaga.

Halina’t makisaya sa pagdiriwang ng ating Wikang Pambansa!

(We graciously invite you to the celebration of Food for Hungry Minds of the Filipino Language Month on August 26, 2022 at 9:00 A.M. Come and take part in the celebration of our Filipino Language!)