Makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Hungry Minds!

Malugod namin kayo inaanyahan na makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Food for Hungry Minds:
– Hungry Minds Bulacan: ika-22 ng Agosto 2019, 9:30 A.M.
– Hungry Minds Pasay: ika-29 ng Agosoto 2019, 3:00 P.M.

Halina at makilahok sa pagdiriwang ng ating Wikang Filipino!

(We cordially invite you to join us in celebration of National Language Month in Food for Hungry Minds:

– Hungry Minds Bulacan: August 22, 2019, 9:30 A.M
– Hungry Minds Pasay: August 29, 2019, 3:00 P.M.

Come and take part in the celebration of our Filipino Language! )