Buwan ng Wika 2018

Malugod namin kayo inaanyahan na makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Food for Hungry Minds:

– Hungry Minds Bulacan: ika-16 ng Agosto 2018, 9:30 A.M.

– Hungry Minds Pasay: ika-17ng Agosoto 2018, 4:00 P.M.

Halina at makilahok sa pagdiriwang ng ating Wikang Filipino!

(We cordially invite you to join us in celebration of National Language Month in Food for Hungry Minds:

 – Hungry Minds Bulacan: August 16, 2018, 9:30 A.M.

– Hungry Minds Pasay: August 17, 2017, 4:00 P.M.

Come and take part in the celebration of our Filipino Language! )